Блог

  • February 24, 2022

Братя и сестри, да, в България има неправди, да, има много наскърбени люде. Но писано е Господи, “че оскърбени люде Ти ще спасиш, и очи горделиви Ти ще смириш.” Псалми18:27.
Никой, който дойде при Исус, няма да бъде отхвърлен. Никой. Ела както си, покай се от своя грях и приеми Господ Исус за Господ на твоя живот. Всички са поканени. Побързай и предай сърцето си, не бъди колеблив, но вярвай.
Този живот е кратък, и в много случаи жесток, но след него настъпва вечността. Вечността с Господа е Слава! А вечността без Него е “скръб и скърцани със зъби.” Изборът е наш.
“Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който повярва…” Римляни 1:16
🙏🙏🙏

Daily Scripture

Февруари 23,2022
“Непоставяй засада против жилището на праведния, о нечистиви човече, неразваляй мястото му за почивка.
Защото праведния ако седем пъти пада пак става, но нечестивите се препъват в злото (и падат). Притчи 24:15,16

Февруари 22, 2022
“Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава. Но праведните ще видят падението им.” Притчи 29:16

Февруари 21, 2022
Вярата е доверие в Словото на Бога, убеждения за неща, които не се виждат с просто око, а се изпотват със сърце.
Евреи 11

Февр11уари 20, 2022
“Всяка мъдра жена съгражда дома си.” Притчи 14:1

quote_icon