blog_img

“Всяка мъдра жена съгражда дома си”. Притчи14:1

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

  "Всяка мъдра жена съгражда дома си. А безумната го събаря със собствените си ръце." Притчи 14:1 Братя и сестри, има много причини поради които да се разтури един дом, но казва библията мъдрата жена, изгражда успешно дома си. Това е тази жена, която се грижи първо за домашните си и после за себе си....

Read More

Awesome Post Title

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

Sample Post Title

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More
blog_img

Lorem Ipsum is simply dummy text

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

Daily Scripture

Февруари 23,2022
“Непоставяй засада против жилището на праведния, о нечистиви човече, неразваляй мястото му за почивка.
Защото праведния ако седем пъти пада пак става, но нечестивите се препъват в злото (и падат). Притчи 24:15,16

Февруари 22, 2022
“Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава. Но праведните ще видят падението им.” Притчи 29:16

Февруари 21, 2022
Вярата е доверие в Словото на Бога, убеждения за неща, които не се виждат с просто око, а се изпотват със сърце.
Евреи 11

Февр11уари 20, 2022
“Всяка мъдра жена съгражда дома си.” Притчи 14:1

quote_icon