Welcome to the archive sitemap! Here you can browse every single article I’ve written on this blog, organised by month, tags or category. Below you can find the latest articles.

Блог

  • February 24, 2022

Братя и сестри, да, в България има неправди, да, има много наскърбени люде. Но писано е Господи, "че оскърбени люде Ти ще спасиш, и очи горделиви Ти ще смириш." Псалми18:27. Никой, който дойде при Исус, няма да бъде отхвърлен. Никой. Ела както си, покай се от своя грях и приеми Господ Исус за Господ на...

Read More
blog_img

“Всяка мъдра жена съгражда дома си”. Притчи14:1

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

  "Всяка мъдра жена съгражда дома си. А безумната го събаря със собствените си ръце." Притчи 14:1 Братя и сестри, има много причини поради които да се разтури един дом, но казва библията мъдрата жена, изгражда успешно дома си. Това е тази жена, която се грижи първо за домашните си и после за себе си....

Read More

Awesome Post Title

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

Sample Post Title

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into...

Read More

Most Popular

Instagram