blog_img

“Всяка мъдра жена съгражда дома си”. Притчи14:1

  • moitehorafb@gmail.com
  • January 23, 2022

 

“Всяка мъдра жена съгражда дома си.
А безумната го събаря със собствените си ръце.” Притчи 14:1
Братя и сестри, има много причини поради които да се разтури един дом, но казва библията мъдрата жена, изгражда успешно дома си. Това е тази жена, която се грижи първо за домашните си и после за себе си.
В нейното сърце царува доброта и любов, тя знае че е по -добре “малкото”, но с мир и любов, отколкото “многото” но с дрязги и крамола.
Младите жени трябва да разберат че в брака не бива да има егоизъм, контрол и ненужна гордост.
Ако една жена иска да извърши велики неща за Господа, ето какво апостол Павел казва:
“Жени, уважавайте мъжете си като длъжност към Господа”. Ефесяни 5:22
Бог да благослови християнските жени! 🙏

 

Daily Scripture

Февруари 23,2022
“Непоставяй засада против жилището на праведния, о нечистиви човече, неразваляй мястото му за почивка.
Защото праведния ако седем пъти пада пак става, но нечестивите се препъват в злото (и падат). Притчи 24:15,16

Февруари 22, 2022
“Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава. Но праведните ще видят падението им.” Притчи 29:16

Февруари 21, 2022
Вярата е доверие в Словото на Бога, убеждения за неща, които не се виждат с просто око, а се изпотват със сърце.
Евреи 11

Февр11уари 20, 2022
“Всяка мъдра жена съгражда дома си.” Притчи 14:1

quote_icon